Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Samorządowe Przedszkole nr 46 w Krakowie
Strona głowna  /  Przetwarzanie danych
Przetwarzanie danych

INFORMACJA ADMINISTRATORA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 

Szanowni Państwo, informujemy, że administratorem Waszych danych osobowych jest Samorządowe Przedszkole nr 46 w Krakowie os. Na Skarpie 46, 31-911 Kraków i są one podawane w celu realizacji usług świadczonych przez naszą jednostkę.
Informujemy, że:

  • Macie prawo do żądania od administratora dostępu do waszych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  • Macie prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2 00 – 193 Warszawa.
  • Podstawę prawną przetwarzania Waszych danych stanowi art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) tzn dane będą przetwarzane na podstawie Waszej zgody albo na podstawie przepisów prawa.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Paweł Jasiołek
inspektor2@mjo.krakow.pl


Ostatnia aktualizacja: 2020-03-21