Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Samorządowe Przedszkole nr 46 w Krakowie
Strona głowna  /  O przedszkolu
O przedszkolu

 O naszym przedszkolu...
Przedszkole znajduje się w spokojnej okolicy, jest oddalone od ruchliwej ulicy. Posiada duży, porośniety trawą ogród z alejkami oraz bogato wyposażonym placem zabaw. Jesteśmy przedszkolem działającym na rzecz dziecka i rodziny. Kochamy wszystkie dzieci takimi, jakie są i nie szczędzimy wysiłku, aby stworzyć im warunki do wielostronnego rozwoju na miarę ich możliwości. Dzięki indywidualnemu podejściu każde dziecko bez stresu przekroczy próg przedszkola, a potem z sukcesem zasiądzie w szkolnej ławce. Jesteśmy nastawieni na rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci zwłaszcza wg idei Carla Orffa przez zabawę muzyką i teatrem wykorzystując słowo, ruch, rytm i instrumenty. Przygotowujemy dzieci do czytania i pisania oraz zapobiegania trudnościom w ich opanowaniu, między innymi metodą Naturalnej Nauki Ireny Majchrzak, Dobrego Startu Marty Bogdanowicz. Uczymy dzieci logicznego myślenia i przygotowujemy je do nauki matematyki przez działanie wg metody prof. Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej oraz radzenia sobie z emocjami. Pragniemy, by nasz przedszkolak był ciekawy świata, samodzielny, chętny do działania, szanujący siebie i innych oraz posiadał poczucie własnej wartości i był przygotowany do roli ucznia.

 

 Przedszkole Samorządowe Nr 46 jest przedszkolem publicznym prowadzonym przez Gminę Miejską Kraków.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.Przedszkole czynne jest w godzinach 6.00-17.00.
Dyrektor przedszkola przyjmuje rodziców w dniach:

środa 14.00 - 16.00

piątek 10.00 - 12.00W naszym przedszkolu jest 5 oddziałów:

Grupa I- dzieci 3-letnie
Grupa II- dzieci 3-4-letnie
Grupa III- dzieci 4-5-letnie
Grupa IV- dzieci 6-letnie
Grupa V- dzieci 5-6-letniePrzedszkole umożliwia dzieciom, nauczycielom i rodzicom spotkania ze specjalistami: psychologiem, logopedą.

Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z nauczycielem wychowawcą. 

STATUT SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 46 W KRAKOWIE

 

 

Plan postepowań o udzielnie  zamówień publicznych planowanych do przeprowadzenia przez Samorządowe Przedszkole nr 46 w roku 2021

Poz.

Przedmiot zamówienia

CPV

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia/ procedury udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (bez VAT)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania /kwartał/

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Remonty na terenie Samorządowego Przedszkola nr 46 os. Na Skarpie 46

45.00.00.00-7

Roboty budowlane

Tryb podstawowy

       191 000zł

III

 

 

 

Przedmiot zamówienia

CPV

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia/ procedury udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia (bez VAT)

Przewidywany termin wszczęcia postępowania /kwartał/

Uwagi

2

3

4

5

6

7

8

Remont tarasu i murków w Przedszkolu Samorządowym nr 46, os. Na Skarpie  46 

45000000-7

Roboty budowlane

tryb podstawowy - bez negocjacji

1 080 000,00 zł

III

1) Podana w kol. 6  wartość  to wartość zamówienia  na prace remontowe w Przedszkolu nr 46 w zakresie zagospodarowania terenu oraz doposażenia placu zabaw  do udzielenia w częściach w roku 2021 ( poz. 1 +  zamówienie planowane do udzielania  w trybie art. 30 ust. 4 ustawy pzp) oraz  wartość zamówień podobnych do udzielania w latach następnych                                                                                                                       2) Wartość przedmiotowej części wskazanej w kol. 2: 114 230 zł

 


Ostatnia aktualizacja: 2021-09-14