Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Samorządowe Przedszkole nr 46 w Krakowie
Strona głowna  /  Ramowy plan dnia
Ramowy plan dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
 

6.00-8.00

Schodzenie się dzieci

zabawy według inicjatywy dzieci, w kącikach tematycznych; ćwiczenia poranne; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; gry dydaktyczne, prace porządkowe; zabawy ruchowe; zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne
 

8.00-8.30

Śniadanie

czynności samoobsługowe; doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

czynności porządkowe, przygotowanie do zajęć dydaktycznych
 

9.00-10.00

Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

realizacja podstawy programowej poprzez zajęcia organizowane różnymi metodami , środkami i formami, wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci, wspieranie dzieci we wszechstronnym rozwoju
 

10.00-11.30

Zabawy na świeżym powietrzu

zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery wycieczki i obserwacje przyrodnicze
 

11.45-12.30

Obiad

czynności samoobsługowe; doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku
 

12.30-14.30

Poobiedni odpoczynek

Leżakowanie grupa I

Grupy starsze:

• Ćwiczenia relaksacyjne, bajkoterapia

• Zabawy tematyczne, dowolne wg zainteresowań dzieci

• Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze, lub/i zabawy ruchowe na sali zabaw ruchowych lub w salach grupowych

• Czynności higieniczno-porządkowe

• Zajęcia dydaktyczne uzupełniające

• Rozpoczęcie zajęć dodatkowych
 

14.30-14.45

Podwieczorek

czynności higieniczno-porządkowe, wdrażanie do samoobsługi i dbałości o estetykę
 

14.45-17.00

zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, zabawy i gry dydaktyczne, zabawy i gry ruchowe

praca indywidualna z dzieckiem

rozchodzenie się dzieci.


Ostatnia aktualizacja: 2019-06-16